Prof. Jerzy Szczapa objął Patronat nad naszym sztabem!

Prof.zw.dr hab.medycyny Jerzy Szczapa objął patronat nad naszym Sztabem. Bardzo dziękujemy za zaufanie.

Prof.zw.dr hab. Jerzy Szczapa jest konsultantem do spraw neonatologii w Uniwersyteckim Szpitalu Neonatologiczno-Położniczym w Poznaniu.Wieloletni ekspert w Radzie Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania we Fundacji WOŚP,w ścisłej współpracy przy Programie Leczenia Retinopatii Wcześniaczej oraz Programie Badań Przesiewowych Słuchu realizowanego u wszystkich noworodków.


Poznań ma też bohaterów!