Strefa Zdrowia na 3 Piętrze - 30.01.2022r. Finał WOŚP

 

Lp.

PARTNER UMP

DZIAŁANIA

 

1

 

Szpital Miejski
im. Franciszka Raszei

 

Szczepienia przeciw Covid-19 dla dorosłych i dzieci od 12 r.ż. oraz dla dzieci od 5 r.ż.

Szczepionki: Pfizer, Johnson

 

2

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej S.A.

Instruktaż oraz nauka samobadania piersi i jąder na fantomach.

Zapisy do projektu rehabilitacji onkologicznej dla osób w trakcie lub po przebytej chorobie nowotworowej w wieku 18-64 lat.

Przekazanie zestawu do przeprowadzenia badania na obecność krwi utajonej w kale w ramach projektu profilaktyki dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób w wieku 50-74 lat.

Wszystkie ww. działania są bezpłatne, realizowane w ramach prowadzonych przez OPEN projektów profilaktycznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

3

ARTERIE-ART

Zapisy pacjentów do programu Zdrowa Aorta - bezpłatne badanie USG aorty brzusznej dla mężczyzn w wieku 50 - 59 lat w ramach Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Wielkopolskiego ZDROWA AORTA

 

4

Straż Miejska Miasta Poznania

 

Działania profilaktyczno-informacyjne prowadzone przez strażników Zespołu Profilaktyki:

 • - dla najmłodszych – gry i zabawy dotyczące bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach (na drodze, podczas zabaw, wobec nieznanych osób, podczas korzystania z Internetu, w kontakcie ze zwierzętami, zachowanie w sytuacji zagrożenia, pomoc przedmedyczna);
 • - dla seniorów – informacje o zagrożeniach i możliwościach przeciwdziałania ich skutkom, a w szczególności ostrożność i rozwaga wobec oszustów-oferentów wszelkiego rodzaju usług, pomocy, także przestępców działających „pod przykrywką” policjantów, administratorów, konserwatorów, opiekunów socjalnych, inkasentów itp. – nie tylko „na wnuczka”; podobnie o koniecznej ostrożności i bezpiecznych zachowaniach w przestrzeniach publicznych, ochrona przed działaniami kieszonkowców w pojazdach publicznej komunikacji, w centrach handlowych, na targowiskach; również informacje o instytucjach i placówkach pomocowych;
 • - dla zainteresowanych – informacje dotyczące kompetencji SMMP, zakresie realizowanych zadań, również o prawnych regulacjach, regulaminów dotyczących porządku, czystości, obowiązków administratorów posesji, opiekunów zwierząt, a także o przeciwdziałaniu „niskiej emisji”, o możliwościach przekazania „uciążliwych, szkodliwych”, czy ponadgabarytowych odpadów, przeciwdziałaniu szkodliwego dokarmiania dzikich zwierząt itp.

 

5

Poznańskie Centrum Świadczeń, Centrum Inicjatyw Rodzinnych

 

 

 

STREFA SENIORA

 • - Zapisy na Kartę Seniora.
 • - Przewodniki dla Seniorów.
 • - Pudełka Życia dla Seniorów.

 

 

 

6

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania

 

Informacje o programach polityki zdrowotnej oraz promocji i ochrony zdrowia, finansowanych z budżetu Miasta Poznania

PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ DLA MIESZKAŃCÓW POZNANIA

 1. 1. Program profilaktyki zachorowań na grypę sezonową w populacji osób od 60 r.ż. zamieszkujących miasto Poznań, na lata 2019-2023;
 2. 2. Program profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy, dla mieszkańców Poznania, na lata 2019-2023;
 3. 3. Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci w wieku 7-11 lat, zamieszkałych
  w Poznaniu, na lata 2021-2023;
 4. 4. Profilaktyka i wczesne wykrywane osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023;
 5. 5. Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024;
 6. 6. Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2021-2023.

PROGRAMY PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW POZNANIA

 1. 1. Punkt Profilaktyki Intymnej 24 h dla mieszkańców Poznania na lata 2021-2023;
 2. 2. Pakiet zdrowotny dla kombatantów Poznańskiego Czerwca 1956 r. na lata 2020-2022.